VODA
PLYN
VYKUROVANIE
AZBEST

KOMPLEXNÉ RIEŠENIE TZB

Komplexné zabezpečenie bytových spoločenstiev a nebytových priestorov v časti: rekonštrukcia rozvodov SV, TV, TV-C, plynu a kanalizácie. Záručný a po-záručný servis pre zazmluvnených partnerov.

MAXIMÁLNY DÔRAZ NA EKOLÓGIU

Pri práci používame najmodernejšie technológie a materiály od renomovaných výrobcov s veľkým dôrazom na ekológiu, kvalitu a vykonanú prácu.

PRÁCA S AZBESTOM

  • poradenstvo a návrh spôsobu likvidácie
  • príprava na prevedenie
  • nedeštruktívna odborná demontáž azbestových materiálov v zabezpečených priestoroch
  • stabilizácia a zafixovanie azbestového odpadu pred likvidáciou
  • preprava a uloženie stabilizovaného odpadu na skládku.

Plánovanie

Spoločne naplánujeme priebeh zákazky s odbornou starostlivosťou, a profesionálnym poradenstvom spolu s projektovou dokumentáciou.

Realizácia

Naši kvalifikovaný pracovníci zrealizujú Vašu zákazku s dôrazom na presnosť, kvalitu a odbornosť.

Odovzdanie

Dielo Vám odovzdáme v dohodnutom termíne. Samozrejmosťou je záručný, pozáručný servis, a odborná starostlivosť v budúcnosti.

Filozofia spoločnosti INŠTALTECH s.r.o.

NAŠIM CIEĽOM JE NEUSTÁLE ZVYŠOVANIE KVALITY PRÁCE A ZÁSADNÉ DODRŽIAVANIE PLATNEJ LEGISLATÍVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

Firma zaviedla na trh v maximálnej miere dodržiavanie bezpečnosti práce, kde sa snažíme, aby nielen montážnici boli chránení pri výkone ich povolania, ale kladieme veľký dôraz na ekológiu. Pri jednaní s investormi sa snažíme jednať zodpovedne a korektne, aby dané dielo zodpovedalo kvalite nielen vykonanej práce, ale aj materiálu. V otázke financií sa snažíme čo v najväčšej miere investovať do vybavenia montážnikov a rešpektujeme aj požiadavky ktoré, sú nutné pri realizácii zákaziek.

Firma INŠTALTECH s.r.o. vznikla v roku 2011, pričom sa neustále vyvíja a zlepšujú sa jej možnosti a schopnosti. Komfort spoločnosti spočíva v spoľahlivom jednaní s partnerom, alebo investorom, a zabezpečujeme kompletný proces od nacenenia zákazky až po vypracovanie potrebných dokumentov podľa platnej legislatívy. V prípade nacenenia zákazky sme radi, keď prídeme na miesto a vyšpecifikujeme komplet materiál a prácu tak, aby v žiadnom prípade nedochádzalo k zvyšovaniu nákladov. V prípade práce navyše, okamžite konzultujeme danú časť s investorom tak, aby vedel o čo sa jedná. Firma sa zaoberá širším spektrom práce, kde hlavne spadá zdravotechnika, vykurovanie, plyn, kanalizácia, demontáž a prevoz azbestu. V rámci nadobudnutia oprávnenia na manipuláciu s azbestom z ÚVZ SR sa zameriavame v prevažnej väčšine na výmenu a rekonštrukcie rozvodov v bytových spoločenstvách, či už zvislých, alebo ležatých rozvodov. Našou najväčšou odmenou je, keď práca je kvalitne odvedená a spokojnosť je aj na Vašej strane.

NAŠE REFERENCIE

NAŠI PARTNERY


Firma INŠTALTECH s.r.o. je chránená ochranou známkou UPV Slovenskej Republiky podľa §33 ods.1 zákona č. 506/2009 Z.z.
číslo ochrannej známky 233349. Aké koľvek kopírovanie môže byť len so súhlasom firmy INŠTALTECH s.r.o..
Použité fotografie na stránke sú výlučným vlastníctvom firmy INŤALTECH s.r.o. a ich kopírovanie je trestné!