Referencie

Zoznam referenčných zákaziek

BSD 522 ZH - výmena ventilov na hydrantoch

BSD 491 ZH – rekonštrukcia rozvodov SV,TV, TV-C a plynu

BSD 454 ZH – Rekonštrukcia rozvodov  SV, TV, TV-C a plynu

BSD 404 ZH - prepojenie kanalizácie

BSD 515 ZH - osadenie guľových ventilov a filtrov na TV-C

BSD 391 ZH - premiestnenie a dopojenie hydrantových skríň

BSD 391 ZH - výmena guľových kohútov na vstupe SV do domu

BSD 284 ZH - oprava na strešnom zvode

BSD 1375 ZH - výmena guľových  kohútov na SV, TV, TV-C

BSD 393 Hliník nad Hronom - oprava na kanalizácii

BSD 459 ZH - výmena regulačných ventilov na UK Honeywell

BSD 459 ZH - výmena rozvodov + osadenie radiátorov na UK

Mesto Žiar nad Hronom - Dom Kultúry – osadenie uzatvárateľných  šroubení na vykurovacích  telesách

TECHNICKÉ SLUŽBY ZH - oprava kanalizácie na plážovom kúpalisku

BSD 451 ZH - výmena guľových  kohútov na SV, TV, TV-C + odvzdušňovacia  banka

BSD 402 ZH - osadenie guľových  kohútov na SV, TV a vyvedenie ich pod schodište

BSD 451 ZH - osadenie redukčných ventilov a filtrov na SV+TV

BSD 501 ZH - rekonštrukcia rozvodov SV, TV, TV-C, plynu a azbestovej kanalizácie

BSD 563 ZH - hydraulické vyregulovanie Oventrop

BSD 417 ZH - výmena poštových schránok

BSD 432 ZH – rekonštrukcia  rozvodov SV, TV, TV-C

BSD 404 ZH - prečistenie kanalizácie

SVB a NP ul. Družby 10 BB - výmena rozvodov SV, TV, TV-C, plynu a azbestovej kanalizácie

BSD 433 ZH - hydraulické vyregulovanie UK a TV Danfoss

BSD 580 ZH- prečistenie kanalizácie

I. ZŠ ul. Dr. Jánskeho ZH – rekonštrukcia  rozvodov na UK

BSD 376 ZH – rekonštrukcia rozvodov SV, TV, TV-C, plynu a azbestovej kanalizácie

BSD 376 ZH - výmena guľových kohútov na rozvádzači UK

SBD ZH – rekonštrukcia rozvodov SV, TV, TV-C, plynu a azbestovej kanalizácie ul. Rázusova 5 / 2 stup. /

BSD 513 ZH – rekonštrukcia rozvodov SV, TV, TV-C a azbestovej kanalizácie ul. Pártošova 1-5

BSD 501 ZH - výmena ležatej kanalizácie

BSD 515 ZH - výmena ležatej kanalizácie

BSD 579 ZH – rekonštrukcia rozvodov SV, TV, TV-C a azbestovej kanalizácie

SVB 833 ZC Sandričan – rekonštrukcia rozvodov SV, TV, TV-C, plynu a azbestovej kanalizácie

SVB 376 ZH – rekonštrukcia rozvodov SV, TV, TV-C, plynu a azbestovej kanalizácie

BSD 533 ZH – rekonštrukcia rozvodov SV, TV, TV-C, plynu a azbestovej kanalizácie

BSD 831 ZC - prepojenie ležatej kanalizácie

BSD 503 ZH - výmena ležatej kanalizácie v technickom suteréne + čistenie priestoru a dezinfekcia

BSD 513 ZH - výmena ležatej kanalizácie v technickom suteréne

BSD 533 ZH - výmena ležatej kanalizácie v technickom suteréne

SVB a NP Družby 10 BB - výmena ležatého rozvodu na SV, TV, TV-C

BSD 503 ZH – rekonštrukcia  rozvodu na SV

BSD 328 ZH – rekonštrukcia  rozvodu na SV

BSD 503 ZH – rekonštrukcia rozvodov  SV, TV, TV-C, plynu a azbestovej kanalizácie

BSD 1115 Vráble - výmena ležatej kanalizácie + osadenie šachty

BSD 96 Janova Lehota – rekonštrukcia rozvodov  SV a azbestovej kanalizácie

TECHNICKÉ SLUŽBY ZH spol. s r.o. - osadenie rozvodu SV na závlahu v parku Štefana Moysesa

BSD 1115 Vráble - prepojenie kanalizácie cez strechu + oprava strechy

BSD 470 ZH - výmena guľových kohútov na UK

BSD 373 ZH - výmena guľových kohútov na SV, TV, TV-C a UK + hydraulické vyregulovanie TV-C

BSD 349 ZH - rekonštrukcia rozvodov SV, TV, TV-C + hydraulické vyregulovanie TV-C

BSD 358 Hliník nad Hronom - rekonštrukcia ležatých rozvodov na SV, TV + vyregulovanie TV-C 

BSD 358 Hliník nad Hronom – termostatizácia UK + hydraulické vyregulovanie a nastavenie podľa PD 

BSD 844 ZC - rekonštrukcia rozvodov SV a azbestovej kanalizácie 

BSD 331 ZH - rekonštrukcia rozvodov SV, TV, TV-C a odhlučnenej kanalizácie a nastavenie podľa PD

ENBRA SLOVAKIA, s.r.o. - hydraulické vyregulovanie TV-C  - sídlisko Križovatka – Banská Štiavnica 

BSD 456 ZH - rekonštrukcia rozvodov vo vchode č. 36, 38, 40, 42, 44, 46, 23 / ŠFRB / 

BSD 414 ZH – rekonštrukcia ležatých a stupačkových rozvodov SV, TV, TV-C a kanalizácie 

BSD 832 ZC – rekonštrukcia stupačkových rozvodov SV, TV, TV-C, plynu a kanalizácie 

BSD 831 ZC – rekonštrukcia ležatých a stupačkových rozvodov SV, TV, TV-C a kanalizácie / ŠFRB / 

BSD 562 ZH - rekonštrukcia rozvodov SV, TV, TV-C, azbestovej kanalizácie a dažďovej kanalizácie

P. - Mária Valentová - demontáž a odstránenie azbestovej krytiny 132m2 

R.M.R. Stav s.r.o. - rekonštrukcia rozvodov SV a kanalizácie - Dimitrovova 1 - 3 Handlová

AGS, spol. sr.o. Prievidza - odstránenie azbestovej krytiny - DCP Povarzník BŠ / 400m2 / 

Aquakor s.r.o. - rekonštrukcia rozvodov v SOŠ v ZC 

BSD 423 ZH – rekonštrukcia stupačky SV,TV,TV-C, plynu a kanalizácie vchod č. 53 

SBD ZH - BD č. 848 ZC - rekonštrukcia stupačky SV, TV, TV-C , kanalizácie a plynu / 4 stupačky / 

BSD Ul. L. Exnára 4 BŠ  - rekonštrukcia rozvodov SV, TV, TV-C, plynu a azbestovej kanalizácie 

BSD 422 ZH – rekonštrukcia rozvodov SV, TV, TV-C, a kanalizácie 

BSD 504 ZH – rekonštrukcia ležatej kanalizácie 

Domov Márie BŠ – rekonštrukcia ležatých rozvodov SV, TV a TV-C

SBD ZH - BD č. 846 ZC - rekonštrukcia rozvodov SV, TV, TV-C , kanalizácie a plynu / ŠFRB /

BSD 394 ZH - Rekonštrukcia rozvodov SV, TV, TV-C a kanalizácie

Technohall Slovakia, s.r.o. – odstránenie nebezpečného odpadu AZBEST na krytej plavárni v Žiari nad Hronom o celkovej hmotnosti 32t.

BSD 393 ZH - Rekonštrukcia rozvodov SV, TV, TV-C a kanalizácie