Certifikáty

Vydané certifikáty

VYKUROVANIE
PLYNOVÉ ROZVODY
CERTIFIKÁT DÔVERYHODNOSTI
OSVEDČENIE O OCHRANNEJ ZNÁMKE

 

HERZ

Školenie zamestnancov na montáž termostatických ventilov, armatúr, rúr a ostatných produktov.

REHAU

OPRÁVNENIE NA MONTÁŽ
Odborná autorizácia a kvalifikácia pre technické zariadenia budov.

SIEMENS

Dodávky a montáž ventilov a pohonov spoločnosti SIEMENS