Voda

Zdravotechnika

Vnútorný vodovod je jedným z rozhodujúcich článkov v systéme zásobovania objektu.

Jeho optimálny návrh prináša nielen úsporu vody a energie, ale zároveň ovplyvňuje životnosť, úžitkové a hygienické vlastnosti zariadení i dopravovanej vody. Dimenzovanie VNÚTORNÉHO VODOVODU sa riadi normou STN 73 6655 a VODOVODNÁ PRÍPOJKA sa navrhuje podľa STN 75 5401. Základné požiadavky na správne navrhnutý a realizovaný systém rozvodu vody sú nízke náklady na prevádzku, vysoká životnosť, odolnosť voči korózii, zanášaniu potrubia vodným kameňom a zdravotná i hygienická neškodnosť. Hladký vnútorný povrch rúrky, zaoblené zmeny smeru vo vnútri, ako aj malý počet spojov, redukujú tlakové straty pri prúdení média na minimum.

Pre navrhovanie zariadení na ÚSTREDNÉ OHRIEVANIE ÚŽITKOVEJ VODY na umývanie a kúpanie platí STN 06 0320 Ohrievanie úžitkovej vody.

TLAKOVÁ SKÚŠKA, sa vykonáva podľa normy STN 75 5911. Pri tlakovej skúške vodovodného potrubia, sa skúša len potrubný rozvod, a to skúšobným pretlakom 1,5 MPa. Konečná tlaková skúška prebieha po celkovej montáži a kompletácii vnútorného vodovodu skúšobným pretlakom 0,7 MPa.

Voľba vhodného materiálu

je daná ekonomickými, ale aj technickými podmienkami daného projektu.

Ako inštalačný materiál

si dnes pre vodovodné systémy môžeme vybrať bežné oceľové závitové rúry, zvárané oceľové rúry, bezšvové oceľové rúry, pozinkovanú oceľ, medené, mosadzné alebo rúry z nehrdzavejúcej ocele.

Najčastejšie sa však používa potrubie z plastov (PE, PP, PB) alebo tzv. viacvrstvové rúry. Plastové rúry s hliníkovou vložkou, ktoré umožňujú kombinovať prednosti a výhody plastu s prednosťami kovových potrubí, pri potlačení nevýhod obidvoch druhov materiálov.


  • Firma INŠTALTECH s.r.o. realizuje KOMPLETNÉ REKONŠTRUKCIE OD ZVISLÝCH, LEŽATÝCH ROZVODOV AŽ PO REKONŠTRUKCIE BYTOVÝCH ROZVODOV VRÁTANE MONTÁŽÍ ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV.


Pomocou našich služieb sa vaše bývanie stáva pohodlnejším, efektívnejším a kvalitnejším. Naším cieľom je zvýšiť kvalitu starostlivosti o technické zariadenia a zároveň zabezpečiť maximálne pohodlie obyvateľov domov.


Zaujímajú nás aj HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIA TV, pričom každá realizácia diela je podľa vypracovanej projektovej dokumentácie.

Regulačné prvky montujeme od známych certifikovaných značiek ktoré svojou kvalitou vyhovujú štandardom. Rozvody vody v bytových domoch sú často v nie vyhovujúcich stavoch. Často krát sa stretávame s poruchami, pričom v danom okamihu ani nie je možné pristúpiť k rýchlemu odstaveniu stupačiek.

Pri rekonštrukciách riešime nielen rozvody, ale aj uzatváracie armatúry, ktoré osádzame na dostupné miesta a v prípade poruchy sa dajú odstaviť. Samozrejme riešime aj zanášavosť rozvodov, kde montujeme filtre, ktoré nie je nutné rozoberať a v prípade požiadavky sú plne automatické. Prepojenia rozvodov od hlavných stupačiek do bytových rozvodov sa snažíme montovať napevno, alebo používame nerezové hadice, ktoré sú bezpečné a nehrozí prasknutie ako pri klasických pancierových hadiciach. Zariaďovacie predmety montujeme podľa návrhu investora, pričom dbáme na požadovaný estetický vzhľad, cenu výrobku a ergonómiu. Požiadavka správnej konštrukcie charakterizuje funkčnosť, účelnosť a vhodnosť materiálu.

 

Rozvody vnútornej a vonkajšej kanalizácie

Medzi základné požiadavky na moderné rozvodové systémy určite patrí univerzálnosť a garantovaná kvalita.

Systém rozvodov musí byť certifikovaný a jeho životnosť vyššia ako 50 rokov. Podľa súčasne platných predpisov musia byť budovy odvodnené a musia z nich byť odvedené všetky splašky. Vnútorná kanalizácia vedie odpad hlavným zvodom od zariaďovacích predmetov von z budovy.

Pri správnom návrhu kanalizačného systému by sme mali poznať a dodržiavať normu STN 73 6760. Kanalizačná prípojka musí spĺňať požiadavky normy STN 73 6701. Prípojka musí byť uložená v sklone min. 3 % smerom k verejnej kanalizácii a musí mať vybudovanú aspoň jednu kanalizačnú šachtu. Potrubia a zariadenia vnútornej kanalizácie by mali byť navrhnuté tak, aby vyhovovali technickým požiadavkám na pripájacie, odpadové, vetracie, odpadové dažďové potrubie a zvodné potrubie. Potrubia sa najčastejšie zostavujú z kameninových, liatinových a plastových rúr. Hlavnou nevýhodou kameninových rúr je nízka pevnosť, veľká krehkosť a vysoká hmotnosť. Liatinové rúry sa používajú na beztlakové rozvody a ich výhodou je odolnosť voči mechanickému i chemickému pôsobeniu pretekajúcich látok. Rúry z PVC sa vyrábajú ako tenkostenné rúry, ktoré sú určené na pripojovacie a odpadové potrubie. Rúry z KG sú hrubostenné , určené na zvodné potrubie uložené v zemi. Ich mechanické vlastnosti závisia od teploty. Pri teplotách okolo 5 °C je tento materiál veľmi tvrdý a krehký, pri teplotách nad 80 °C mäkne a dá sa tvarovať. Trvale použiteľný je do teploty 40 °C.Najčastejším používaným materiálom sú rozvody a tvarovky z HT materiálu. Ich výhodou je, že sú odolné voči otrasom a spájajú sa pomocou gumičiek. Tento materiál nie je vhodný na lepenie a ani na nahrievanie. V prípade náročnejších zákazníkov, ktorí si neprajú byť obťažovaní nadmerným hlukom pri používaní kanalizácie, odporúčame inštalovať rozvody a tvarovky REHAU, GEBERIT.