Vykurovanie

Zabezpečuje

TEPELNÚ POHODU V KTOREJ SA ČLOVEK CÍTI DOBRE.

Človek sa od začiatku svojej existencie snažil zlepšiť tepelné podmienky svojho obydlia, aby potlačil vplyv nepriaznivých klimatických podmienok v chladnejších obdobiach roka. Snažíme sa čo najefektívnejšie pripraviť cenovú ponuku tak, aby vyhovovala investorovi v danom objekte.


Predmetom našej činnosti ohľadom vykurovania sú HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIA BYTOVÝCH DOMOV a REKONŠTRUKCIE KOTOLNÍ, kde sa snažíme v čo najväčšej miere prispieť k nastaveniu systémov UK. Hydraulické vyregulovanie spočíva vo výmene stúpačkových a termostatických ventilov, ktoré sú prednastavené podľa projektovej dokumentácie.
Cieľom vyregulovania je znížiť množstvo prijatého tepla do bytového domu. V dnešnej dobe je potrebné zabezpečiť každé vykurovacie teleso termostatickou hlavicou, ktorá si reguluje teplotu v miestnosti podľa nastaveného stupňa na nej. Ďalší aspekt našej práce spočíva vo výmene vykurovacích telies podľa vypočítaných tepelných strát. V prípade bytových spoločenstiev navrhujeme osadenie takzvaných uzatvárateľných šroubení, ktoré sa montujú na spiatočku vykurovacieho telesa, aby sa predišlo zbytočnému vytápaniu susedov v prípade havárie. Osadenie rozvodov UK pri rekonštrukciách bytov, alebo domov, sa snažíme zvoliť také materiály, ktoré sa ľahko spájajú a nedilatujú vo veľkej miere. Jedná sa o systémy medi, hliníkoplastu /ocele/.

Najpoužívanejšie technológie, ktoré využívame, sú od dodávateľov